ПРОЕКТИ

Aquaton-B

За успешно изпълнение на проекта ние извършваме:

  • – изкопаване на кана.и на правилната дълбочина /мин. 25 см./
  • – разделяне на системата ви,  на няколко зони за поливане в зависимост от водоизточника
  • –  свеждане до минимум на загубите на налягане, и осигуряване на достатъчно налягане и дебит за правилната работа на разпръсквачите
  • – избиране на точните разпръсквачи въз основа на работните им характеристики
  • – комбиниране на разпръсквалите с една и съща поливна норма
  • – Правилно раполагане на разпръсквачите пространствено, за да осигури еднообразност на поливането