AQUATON-B

Проектиране, изграждане и подръжка на автоматизирани поливни системи.

УСЛУГИ

Частни домове

Акватон-Б ви предоставя ефективни решения в областта на поливането за всеки вид градина. поливането за всеки вид градина. поливането за всеки вид градина.

Обществени площи

Работим съвместно с общините за изграждането на поливни системи в паркове и други обществени площи и други обществени площи

Спортни съоражения

Нашата фирма има богат опит в изграждането на поливни системи на спортни съоръжения като футболни стадиони, тенис кортове и други.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕКИП 

Ние от „Акватон-Б”  предлагаме проектиране и изграждане на висококачествени автоматизирани поливни системи, капкови напоителни системи. Проектиране и изграждане на помпени станции.

 

ОТ ИДЕЯ ПРЕЗ ПЛАН ДО КРАЙНИЯ ПРОДУКТ

Проектиране

Автоматизираните поливни системи представляват сложна комбинация от тръби, клапани, ел. връзки и разпръсквачи.Ето защо е важно да се разполага с

Компоненти

Подземните автоматизирани поливни системи се състоят от следните елементи:водоизточник, електромагнитни клапани

Подръжка

Ангажиментът към клиентите ни не приключва с инсталирането на системата.Всички продукти имат съответна гаранцияот производителя

КАЧЕСТВО, БЪРЗИНА И НАДЕЖДНОСТ!

ПРОЕКТИ

Тук се описва с кратко или пълно инфо за видовете проекти които клиента извършва, Обществени, частни и тем подобни